Quant a

Oengus (pronunciat Èngus) és un lloc web que ofereix eines per organitzar maratons d'speedrunning.

L'speedrunning és jugar a un videojoc amb la intenció de completar-lo el més ràpid possible, amb un objectiu d'entreteniment o competició. Pots llegir-ne més quant a l'speedrunning en Wikipedia.

Les maratons d'speedrunning són esdeveniments en els quals els speedrunners es reuneixen per a mostrar els seus intents a una audiència, siga en línia, presencialment, o de totes dos formes. Els esdeveniments més populars són els Games Done Quick organitzats dos vegades a l'any.


Aquest lloc web ha estat creat per Gyoo. Actor de la comunitat d'speedrunning des de 2013, ha contribuït a la comunitat d'speedrunning de moltes formes: és moderador global de speedrun.com durant tres anys, creador del bot de Twitter de rècords d'speedruns, membre de l'equip de retransmissió francès, que proveeix retransmissions de maratons internacionals per a l'audiència francesa, i fundador de Bourg la Run, l'equivalent francès de Games Done Quick. Desprès d'adquirir tota aquesta experiència, i adonant-se que no existia cap eina pública per a organitzar maratons, va decidir crear-ne una i Oengus n'és el resultat.

Des de gener de 2021 endavant el lloc web és mantingut per duncte123.


Dada: Oengus és la divinitat cèltica encarregada del temps i l'eternitat. Quin nom més adient per a les maratons d'speedrunning!

Contacta

Has trobat algun bug? Tens preguntes del lloc web? Visita el servidor de Discord.

Per a qüestions de negocis/RRPP, escriu-nos un correu a [email protected]. Només responem els correus escrits en anglès.

Privacy Policy

At Oengus, accessible from https://oengus.io, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Oengus and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

In cases of conflict, the English version of this policy takes precedence.


Log Files

Oengus follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.


Cookies and Web Beacons

Like any other website, Oengus uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.


Third Party Privacy Policies

Oengus's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.


Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Oengus does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.


Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Oengus. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.


Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.