Οι Patrons μας

Ευχαριστούμε τους Patrons οι οποίοι βοηθάνε το Oengus.io να τρέχει

Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις σε αυτήν τη λίστα έχουν δώσει χρήματα στην καμπάνια μας στο Patreon και βοηθάνε έτσι ώστε να είναι το oengus δωρεάν για όλους.