Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
SRE9 - Maraton Solidaria para Amnistia ()
Melatonin
No Skips
Δεκτό
100%
Μπόνους
Crusader of Centy
Any%
Δεκτό
100%
Μπόνους
Pac-Man Championship Edition DX
All Time Trials / No DLC
Δεκτό
All Time Trials / DLC
Μπόνους
Maraton Argentina de Speedruns 3 ()
Deltarune
All Chapters - Main Route - Glitchless
Δεκτό
Chapter 1 - Any%
Εφεδρικό run
Beep Boop - Boop Beep
SECRET%
Δεκτό
Crusader of Centy
Any%
Εφεδρικό run
100%
Εφεδρικό run
Maraton Argentina de SpeedRun 2 ()
Undertale: Bed Lump Mod
All Beds
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()
()
()
()
()
()