Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
Horrorible Games 2022 - June ()
Outlast
100%
Δεκτό
Outlast: Whistleblower
100%
Δεκτό
Any%
Απορρίφθηκε
Outlast 2
Any% No Checkpoint Killing
Απορρίφθηκε
InstaSpeedathon 2022 ()
Outlast
100%
Δεκτό
Indiethon ()
Outlast
100%
Δεκτό
Kidnapped
Any%
Απορρίφθηκε
Outlast 2
Any% No Checkpoint Killing (No Stamina)
Απορρίφθηκε
Horror-ible Games 2 - Undead ()
Outlast
All Chapters
Δεκτό
Horror-ible Games 2020 ()
The Fairly OddParents: Shadow Showdown
All Levels
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()
()
()
()
()
()