Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
RTA in Japan Summer 2022 ()
SIREN
100%
Απορρίφθηκε
SIREN2
All End Bosses (Hard)
Απορρίφθηκε
All Stages & Archives (Hard)
Απορρίφθηκε
Year-end HorrorGame Speedrun 3rd ()
SIREN2
Any%
Δεκτό
All Stages & Archives
Απορρίφθηκε
Stylish Speedrun Showcase Second Season ()
SIREN
100%
Απορρίφθηκε
Long speedrun summit 2021 ()
SIREN
100%
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()