Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
ESA Winter 23 ()
DEATHLOOP
Any%
Απορρίφθηκε
Hekathon offline 2022 ()
DOOM (2016)
Any% (Classic)
Απορρίφθηκε
Fistbump
Δεκτό
Prey (2017)
Any%
Δεκτό
ESA Summer 2022 ()
DOOM (2016)
Any% (Classic)
Απορρίφθηκε
Ghostwire: Tokyo
Any% (Standard)
Απορρίφθηκε
DEATHLOOP
Any%
Απορρίφθηκε
Shadow Warrior 3
Any%
Απορρίφθηκε
MDSR Spring 2022 ()
DOOM (2016)
Any% (Classic)
Απορρίφθηκε
ESA Winter 2022 ()
Prey (2017)
Any%
Δεκτό
DOOM (2016)
Any% (Classic)
Απορρίφθηκε
DEATHLOOP
Any%
Απορρίφθηκε
ESA Summer 2021 ()
Dishonored
Any% (Yes)
Εφεδρικό run
Deponia
Any%
Απορρίφθηκε
DOOM (2016)
Any%
Απορρίφθηκε
Hekathon 2021 ()
Minecraft Java Edition
Any% Glitchless Random Seed (1.16+)
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()
()
()