Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
Maraton Mexicana de Speedruns 2022 - MTY ()
Mega Man X3
100%
Δεκτό
SRE9 - Maraton Solidaria para Amnistia ()
Mega Man ZX Advent
Any% Grey, Beginner
Δεκτό
Maraton Mexicana de Speedruns 2022 - GDL ()
Mega Man X6
All Stages Normal
Εφεδρικό run
Mega Man X3
100%
Εφεδρικό run
Mega Man X5
All stages
Δεκτό
Sonic Adventure 2
Hero Story
Εφεδρικό run
SRE8 ()
Undertale
Neutral 1.00-1.001
Δεκτό
Mega Man X3
100%
Δεκτό
Castlevania: Circle of the Moon
All bosses (Vampire Killer)
Εφεδρικό run
Mega Man X2
any%
Δεκτό
Mega Man Zero 4
any%
Εφεδρικό run
Pegasus Boots Marathon ()
The Legend of Zelda: Link's Awakening 2019
any%
Δεκτό
SRE7 ()
MegaMan X2
any%
Δεκτό
MegaMan X3
100%
Απορρίφθηκε
any%
Δεκτό
Tiny Toons Adventures: Buster Busts Loose!
any% (Normal)
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()