Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
ESA Winter 23 ()
BattleBlock Theater
Any% No Level Skips Co-Op (Normal, Weapons)
Απορρίφθηκε
theHunter: Call of the Wild
Hirschfelden Triathlon%
Απορρίφθηκε
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
Any% No SL (EB)
Δεκτό
Hekathon offline 2022 ()
big buffer boi 64
xD%
Δεκτό
KEKW%
Απορρίφθηκε
69$
Δεκτό
Magicka 2
Co-Op NG+ no SS
Δεκτό
Quake
Any% easy
Απορρίφθηκε
Yooka-Laylee
Any%
Δεκτό
Rollergames
Any%
Δεκτό
Yooka-Laylee and the Impossible Lair
Overworld Bees
Εφεδρικό run
ESA Summer 2022 ()
Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark
any%
Δεκτό
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
any no SL (SG)
Απορρίφθηκε
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
any% no SL relay race
Απορρίφθηκε
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
any% (SG)
Απορρίφθηκε
HEKin' good block
HEK%
Δεκτό
Hekathon 2022 ()
Battleblock Theater
any% co-op no level skips normal weapons did i forget sth????
Δεκτό
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
any% no SL relay race
Δεκτό
theHunter: Call of the Wild
bear%?
Δεκτό
Gruselino
4 decks% Co-Op Relay
Δεκτό
Mirror's Edge
Any% Relay Race
Δεκτό
ESA Summer 2021 ()
Hekin good block
hek%
Δεκτό
Hekathon 2021 ()
Magicka 2
NG+ co-op no SS
Δεκτό
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
any% no SL relay race
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()
()
()