Μαραθώνιος
Παιχνίδι
Κατηγορία
Εκτίμηση
Στάτους
Resident Evil HD Remaster
Jill Any% - Door Skip
Αναμένεται
Chris Best Ending - Door Skip
Αναμένεται
Jill All Bosses - Door Skip
Αναμένεται
Resident Evil HD Remaster
Jill - All Bosses
Αναμένεται
Chris - Shotgun Only
Αναμένεται
UKSMOnline ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any%
Δεκτό
FTLGMarathon - 3rd Online Extravaganza ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any% Door Skip
Απορρίφθηκε
Jill Shotgun Only
Δεκτό
FTLGMarathon January 2022 ()
Resident Evil HD Remastered
Jill Any% (Door Skip)
Απορρίφθηκε
Chris Any% (Door Skip)
Απορρίφθηκε
Jill Best Ending (Door Skip)
Δεκτό
Resident Evil 2
Claire A
Απορρίφθηκε
The Rocky Horror Speedrun Show ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any%
Δεκτό
Speedrun Ragnarok 2021 ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any% Door Skip
Απορρίφθηκε
UKSG Autumn 2021 ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any% (Door Skip)
Μπόνους
Chris Any% (Door Skip)
Δεκτό
Flynn Stock II ()
Resident Evil HD Remaster
Chris Any% (Door Skip)
Δεκτό
Chris Best Ending (DS)
Απορρίφθηκε
Resident Evil 2 Remake
Claire B NG+
Απορρίφθηκε
FTLG Marathon July 2021 ()
Resident Evil HD Remaster
Jill Any% (Door Skip)
Δεκτό
Chris Any% (Door Skip)
Δεκτό
Resident Evil Marathon ()
Resident Evil 2
Leon A
Δεκτό
Resident Evil 1 HD
Jill Any% (DS)
Δεκτό
Flynn Stock ()
Resident Evil HD
Jill Any%
Δεκτό
Chris NG+
Δεκτό
Resident Evil 2 Remake
Claire B NG+
Απορρίφθηκε
Resident Evil Marathon ()
Resident Evil 2 Remake
Claire B NG+
Δεκτό
Claire A NG+
Απορρίφθηκε
Resident Evil 2 Remake
Claire A Standard
Απορρίφθηκε
Resident Evil 1 HD
Jill NG+
Δεκτό
Μαραθώνιος
Ημερομηνία
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()