Marathon
Game
Category
Estimate
Status
Faxanadu
Eolis Password
To do
Demon's Crest
100%
To do
Run Saber
Any% (Shenna)
To do
Any% (Allen)
To do
Maraton SGES Winter 2022 ()
Pokemon Rumble
Any% No Passwords
Accepted
All Stages No Passwords
Bonus
Pokemon Crystal
Full Item Random
Backup
Faxanadu
Eolis Password
Backup
Metroid Dread
Randomizer Showcase
Accepted
Demon's Crest
100%
Accepted
Pokemon Crystal
Extreme Full Item Random
Accepted
Pokémon Rumble
Any% No Passwords
Backup
Maraton SGES 2022 ()
Demon's Crest
100%
Accepted
Run Saber
Any% (Shenna)
Bonus
Any% (Allen)
Bonus
Pokemon Crystal
Extreme Full Item Random CC
Accepted
Pokemon Rumble
Any% No Passwords
Backup
All Stages No Passwords
Declined
Pokemon Crystal
Full Item Random
Accepted
Demon's Crest
100%
Accepted
Indivisible
Any%
Declined
Any% NG+
Declined
Pokemon Rumble
Any% No Passwords
Backup
Run Saber
Any% (Shenna)
Backup
Any% (Allen)
Backup
Pokémon Crystal
Extreme Full Item Randomizer
Declined
Metroid Dread
Any% NMG
Accepted
Pokemon Crystal
Randomizer 5 Bingo
Accepted
Full Item Randomizer
Declined
Pokemon Rumble
Any% No Passwords
Declined
Run Saber
Any% (Shenna)
Backup
Any% (Allen)
Backup
Demon's Crest
100%
Accepted
Pokemon Rumble
any# no password
Accepted
Demon's Crest
100%
Declined
Indivisible
any%
Declined
any% NG+
Declined
Maraton SGES 2021 ()
Demon's Crest
100%
Backup
Indivisible
Any%
Declined
Any% NG+
Backup
Pokemon Rumble
Any% No Passwords
Accepted
SRE8 ()
Demon's Crest
100%
Backup
Indivisible
any%
Declined
any% NG+
Accepted
Casitathon 2 ()
Run Saber
Any% (Allen)
Declined
Any% (Sheena)
Accepted
Faxanadu
Eolis Password
Accepted
Indivisible
Any%
Backup
Any% NG+
Backup
Indivisible
Any%
Accepted
Scream And Run ()
Demon's Crest
100%
To do
Marathon
Date
()
()
()
()